شرایط و قوانین

توافق نامه همکاری با استودیو طراحی وب سایت آی-نوید

ماده ۱- موضوع قرارداد
طراحی وب سایت و انجام امور مربوطه با مشخصات زیر:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده ۲- طرفین قرارداد
این قرارداد فی مابین استودیو طراحی وب سایت آی-نوید که از این پس در این قرارداد کارگذار نامیده می شود و از یک طرف …………………………..……… که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.
۱-۲ مشخصات طرفین
۱-۱-۲ مشخصات کارگذار
استودیو طراحی وب سایت آی-نوید  به شناسه ملی                                        آدرس پست الکترونیک info@i-navid.ir

به نشانی:

تلفن:
۲-۱-۲ مشخصات کارفرما- حقوقی
شرکت …………………………… به شناسه ملی …………………………… نام و نام خانوادگی نماینده …………………………… سمت ………………………. کد ملی …………………………… آدرس پست الکترونیک …………………………… نشانی …………………………… تلفن ……………………………….
مشخصات کارفرما -حقیقی
نام و نام خانوادگی …………………………………….. کد ملی ………………………………………………… آدرس پست الکترونیک ……………………………………………….. نشانی …………………………………. تلفن ………………………………..
۲-۲ کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده ۱-۲ برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد .
ماده ۳: مبلغ قرارداد
۱-۳ مبلغ انجام موضوع قرارداد با توجه به مشخصات آمده در ماده ۱ این قرارداد، به مبلغ …………………………………… می باشد.

ماده ۴: شرایط پرداخت

پرداخت ۱۰۰ درصد مبلغ کل قرارداد از طرف کارفرما.
نحوه پرداخت
پرداخت آنلاین به شمار پیگیری ………………………… به تاریخ ………………………… نزد درگاه ………………………… به نام کارگذار
واریز وجه به شماره پیگیری ………………………… در تاریخ ………………………… به حساب کارگذار یا حساب معرفی شده از طرف کارگذار  نزد بانک …………………………
نقداً به شماره رسید ………………………… در تاریخ ………………………… که دارای امضاء کارگذار می باشد.

ماده ۵: شروع قرارداد
قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت کل مبلغ قرارداد ، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.
ماده ۶ : مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد
مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین ………………. روز کاری می باشد.
۱-۶ مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به کارگذار همزمان با پرداخت وجه و امضاء قرارداد می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات در زمان پرداخت  و امضاء قرارداد ، زمان سپری شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی کارگذار تعیین می شود، به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع قرارداد اضافه می شود.

۲-۶ منظور از ارائه اطلاعات و توضحیات اولیه به کارگذار، اطلاعاتی از قبیل لوگو، تصاویر هدر و اسلایدر، محصولات و خدمات مد نظر، اطلاعات مربوط به صفحه درباره ما، تماس با ما، خدمات، تعرفه ها، شعار سایت، محتوای اولیه و هر گونه اطلاعات و محتوای مورد نظر کارفرما می باشد.
ماده ۷:خدمات پشتیبانی
خدمات پشتیبانی به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه قرارداد، مندرج در ماده ۴ است که در سال های آتی با پرداخت ۳۰ درصد مبلغ کل قرارداد، به مدت یک سال شمسی قابل تمدید می باشد.
۱-۷ خدمات پشتیبانی شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح موارد مندرج در ماده ۱ همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایت است.
۱-۱-۷ آموزش اولیه نحوه مدیریت سایت طی یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار می گردد. بدیهی است در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت، کارفرما می بایست هزینه مشخص شده از طرف کارگذار را بپردازد.
۲-۷ در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی سالانه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از کارگذار ساقط می گردد.
۳-۷ میزبانی تارنما از سوی کارگذار می باشد و در صورت عدم دریافت هزینه خدمات پشتیبانی برای سال های آتی، کارگذار می تواند خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع نماید.
ماده ۸: تعهدات طرفین
۱-۸ تعهدات کارگذار
۱-۱-۸ کلیه اطلاعاتى که توسط کارفرما در اختیار کارگذار قرار میگیرد از سوی کارگذار محرمانه تلقی میگردد و کارگذار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
۲-۱-۸ کارگذار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.
۳-۱-۸ کارگذار موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد.
۴-۱-۸ کارگذار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
۵-۱-۸ کارگذار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.
۶-۱-۸ در صورت تسویه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۴، کارگذار می بایست طبق هماهنگی با نماینده کارفرما، نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد.
۱-۶-۱-۸ در صورت نیاز به جلسه آموزشی، مدت زمان لازم برای برگزاری جلسه آموزشی محدود نبوده و منوط به ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح به همراه درج تعداد ساعت از سوی کارفرما می باشد که این جلسه به صورت رایگان برگزار می شود.
۲-۶-۱-۸ در صورت درخواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفرما پس از ارائه گواهی دریافت آموزش صحیح، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی کارگذار را بپردازد.
۲-۸ تعهدات کارفرما
۱-۲-۸ کارگذار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسیب وارد نگردد امضاء نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.
۱-۱-۲-۸ در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای طرح نماید، می بایست مبلغ ۵۰ درصد کل قرارداد به کارگذار به عنوان عدم درج اسم کارگذار در طرح را پرداخت نماید.
۲-۲-۸ پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به کارگذار پرداخت میگردد.
۳-۲-۸ کارگذار هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
۴-۲-۸ کارگذار هیچ گونه مسولیتی در قبال نشانه هایی (دامنه) که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی کارگذار ثبت شده اند را نخواهد داشت.
۵-۲-۸ کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی کارگذار را پرداخت نماید.
۶-۲-۸ کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه(دامنه) ، تصاویر، کاتالوگ و …. آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار کارگذار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، کارگذار می تواند طرح را ارائه ندهد.
۷-۲-۸ کارفرما متعهد می شود پس از تأیید طرح ، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی کارگذار و یا برآورد کارگذار پرداخت نماید.
۸-۲-۸ در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی کارگذار جهت انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.
ماده ۹: حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف فی ما بین طرفین قرارداد، در صورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده ۱۰: فسخ قرارداد
قرار داد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می باشد.
ماده ۱۱: اقامت گاه قانونی طرفین
اقامتگاه قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.
ماده ۱۲: فورس ماژور
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۳: نسخ قرارداد
این قرارداد در تاریخ ……………………………… در ۱۳ ماده در دو نسخه که اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسید.
۱-۱۳ نسخ قرارداد فاقد هرگونه قلم خوردگی می باشند.

کارگذار    ………………………………                                                      نماینده کارفرما         ………………………………
نام           ………………………………                                                      نام و نام خانوادگی   ………………………………
امضاء     ………………………………                                                      امضاء                       ………………………………
تاریخ     ………………………………                                                       تاریخ                        ………………………………